Qué són els polls?

El poll del cap és un insecte que viu entre els cabells. Té uns 2 mm de longitud, és de color grisenc, sense ales (Figura 1). S’alimenta de la sang que xucla de la pell del cap en picar les persones. Es reprodueix ràpidament; cada femella posa d’uns cent a tres- cents ous, anomenats llémenes, que són de color blanc i estan fortament adherits a la base del cabell (Figura 2) . Fan falta de set a deu dies perquè s’incubi l’ou i es desenvolupi la larva.

El símptoma principal de la parasitació de polls (pediculosi) és la picor del cuir cabellut, ocasionada per la irritació de la saliva que l’insecte diposita a la petita ferida de la picada. La irritació pot ser tan intensa que, en gratar-se, es poden produir pelades a la pell i infeccions bacterianes.

Com es pot saber si es tenen polls?

El primer que es nota és una picor persistent al cap. S’ha de comprovar la presència de llémenes enganxades a la base dels cabells o bé, més rarament, es poden identificar els polls vius. És possible veure’ls directament, però és millor utilitzar una lupa i efectuar l’exploració amb bona il·luminació.

Es revisarà el cabell uns dos cops per setmana, preferentment darrera les orelles i al clatell. De vegades es confonen amb la caspa i les escames seborrèiques, però ambdues formacions no estan adherides als cabells i es treuen fàcilment. A més, la caspa no té la brillantor nacrada de les llémenes.

Com es transmeten?

Els polls no salten ni volen sinó que passen d’un cap a l’altre per contacte dels cabells. Això pot succeir en condicions d’estreta convivència, com és el cas de les llars, les escoles i les guarderies. També s’encomanen per l’intercanvi de pintes, raspalls, guarniments per al cap, gorres, bufandes, tovalloles, mocadors, etc. La transmissió és possible mentre hi hagi polls vius en la persona infestada o en els seus accessoris i fins que s’hagin eliminat totes les llémenes.

Els polls es poden difondre fàcilment entre les persones. Només la seva presència en una d’elles és un perill de contagi per als qui l’envolten, sobretot per als familiars i altres persones que conviuen amb la persona afectada i per als contactes escolars.

Què es pot fer per prevenir aquesta parasitosi?

Les mesures preventives consisteixen en el raspallat i pentinat acurat dels cabells dos o tres cops al dia. No s’utilitzaran pintes, raspalls, gorres i altres objectes que no siguin propis i es netejaran de forma adequada, especialment davant l’existència de casos (els raspalls i les pintes es poden rentar amb el mateix preparat antiparasitari i els articles de roba es poden rentar amb aigua molt calenta).

D’altra banda, com a mesura higiènica general, s’haurà de rentar el cap amb aigua i sabó dos o tres cops per setmana, com a mínim. L’ús preventiu de productes insecticides no es recomana en persones no parasitades.

Si alguna persona descobreix que té polls, és necessari que ho comuniqui a les persones que l’envolten, per tal que puguin comprovar si també en tenen i extremar- hi les mesures preventives.

Com eliminar els polls?

El tractament es basa en aplicar, al més aviat possible, un preparat insecticida (millor locions o cremes que no pas xampús). Cal seguir estrictament les instruccions dels diferents productes comercialitzats, tenint en compte que, amb molts d’aquests, s’haurà de repetir el tractament més d’una vegada per tal de matar els polls sortits dels ous.

Per tal d’eliminar les llémenes es poden esbandir els cabells amb una barreja d’aigua i vinagre, i després passar una pinta amb les pues molt fines, o millor, treure-les amb els dits. L’aplicació del producte no elimina totes les llémenes, un percentatge gens despreciable de les mateixes continua viu després de l’aplicació del mateix.

És important que, a les escoles, tots els alumnes parasitats siguin tractats simultàniament, ja què es poden produir contagis entre nens afectats encara no tractats i nens ja tractats. Els nens no parasitats no s’han de tractar. Els familiars afectats es tractaran també al mateix temps, ja què sinó podrien contagiar als nens sans i, d’aquesta forma, disseminar els polls a l’escola. Seria recomanable que tot alumne afectat no assisteixi a l’escola fins que no sigui sotmès al tractament, entenent per aquest l’aplicació de loció o crema i l’eliminació de les llémenes; durant la setmana posterior, cada dia s’han de revisar els cabells i anar treient les llémenes que hagin pogut quedar, en cas contrari el tractament no servirà de res.

Els polls viuen exclusivament a les persones; són innecessàries certes mesures com netejar mobles o locals i, per tant, no està indicat tancar l’escola on s’hagin produït casos.

Les consultes sobre polls poden adreçar-se a les unitats de vigilància epidemiològica (UVE) de l’Agència de Salut Pública de Catalunya:  Adreces de les unitats de Vigilància Epidemiològica.

Descarregar aquesta informació en PDF.