L’espai (curs 2012-2013)

  • Confeccionem el sistema solar.
  • Anomenem i identifiquem els diferents planetes i les constel·lacions.
  • Coneixem el medi de transport i la vestimenta per accedir a l’espai.
  • Experimentem amb diversos materials a la foscor.