Àustria i la música (curs 2014-2015)

  • Treballem els compositors de música clàssica d’Àustria.
  • Coneixem l’orquestra i els instruments que la componen.
  • Descobrim la flora i la fauna d’Àustria.
  • Escoltem audicions dels diferents compositors.