D’on venim

La Mancomunitat

La Llar d’Infants Alpi va ser impulsada en el seu dia per l’Ajuntament d’Alp i ben aviat es va integrar a la Mancomunitat Intermunicipal per a Fins d’Instrucció i Cultura formada pels Ajuntaments d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús.

Durant tots aquests anys, la llar d’infants ha viscut una evolució molt significativa, tant pel que fa a instal·lacions, amb la inauguració del nou equipament el 18 de setembre de 2006 ubicat al costat de l’Escola Bac de Cerdanya, com pel que fa als aspectes educatius, amb la implementació de les tècniques pedagògiques més avançades, entre les quals el projecte Glenn Doman d’estimulació primerenca.

L’obertura de la llar d’infants va ser una fita molt important pels municipis d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús que permet disposar d’un equipament de primer nivell des del punt de vista educatiu, contribuint així a la formació dels nostres infants dins d’un ambient familiar.

La Llar d’Infants Alpi

Som una llar que s’implica en l’organització de diversos esdeveniments de la comarca, diversos projectes de caràcter solidari nacional i/o internacional aconseguint així una bona educació amb valors.

La Llar d’Infants Alpi acull el primer cicle d’educació infantil de 0 a 3 anys. El centre acull 41 alumnes.

 • Lactants: Aula dels Cucs de 0 a 1 any
 • Maternal: Aula dels Ossets de 1 a 2 anys
 • Llar: Aula dels Alpis de 2 a 3 anys

La infraestructura del centre és un edifici d’una sola planta i s’hi accedeix molt fàcilment. Consta de tres aules d’uns 32m2 cadascuna amb les corresponents zones d’aigües (lavabo, wàters i canviadors…), sala polivalent (es fa servir de menjador, sala de psicomotricitat, sala de jocs), cuina office, sala de professors i zona d’esbarjo exterior que consta d’una zona de pati amb herba amb sorral  i una altra zona de pati pavimentada (els dies que fa mal temps els infants fan servir l’aula polivalent).

L’organigrama del personal en plantilla està dividit de la següent manera:

 • Una tutora per aula (3 aules)
 • Una ajudant de menjador
 • La coordinadora-directora és la professora pont de les 3 aules

Tot l’equip docent del centre treballa completament en equip per fer les activitats en conjunt adaptades a cada aula donat que s’han d’adaptar les metodologies de treball i poder aconseguir els objectius inicials.

De la Llar a l’escola Bac de Cerdanya

A l’Escola Bac de Cerdanya treballem per una educació integral dels nostres alumnes en els aspectes de creixement intel·lectual i desenvolupament personal perquè, quan acabin l’etapa de primària a l’escola, esdevinguin nois i noies autònoms amb una bona formació acadèmica i recursos per aprendre. Vetllem pel desenvolupament de persones amb esperit crític i criteris de valors ben fonamentats.

La nostra línia de treball és activa i es basa en la implicació personal i el treball cooperatiu. Posem a l’abast dels nostres alumnes gran varietat d’activitats i serveis:

 • Acollida matinal gratuïta.
 • Menjador amb cuina pròpia.
 • Grups reduïts, desdoblaments i atenció individualitzada.
 • Programa d’Estimulació Primerenca de p3 a 2n.
 • Dues llengües estrangeres: anglès i francès.
 • Pissarres digitals a totes les classes.
 • Les noves tecnologies com a eina de treball.
 • Ús de tablets.
 • Activitats esportives: esquí, programa d’esport blanc escolar a cicle mitjà, natació.
 • Treball per projectes.
 • Projectes de l’entorn proper.
 • Activitats extraescolars.
 • Setmana Cultural,  Colònies, Cantània a l’Auditori de Barcelona i un munt d’activitats més…

Us hi esperem!

Dades de contacte

Web: http://bacdecerdanya.blogspot.com.es/
Telèfon: 972 144 299
Fax: 972 144 299
Correu electrònic: escolabacdecerdanya@xtec.cat