Avís legal

Aquest lloc web i el seu domini corresponen a la Mancomunitat Intermunicipal per a fins d’instrucció i cultura d’Alp, Das, Fontanals de Cerdanya i Urús.

La informació facilitada per mitjà d’aquest lloc web no substitueix la que figura a la seu electrònica de la Mancomunitat o en els canals i plataformes de seu electrònica adoptats per la Mancomunitat, única que té plena validesa legal.

La Mancomunitat no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones que figuri al lloc web o a la que es faci remissió per mitjà d’enllaços o altres sistemes.

El lloc web i els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, gràfics, bases de dades i qualsevol altre material, es posen a disposició pública amb finalitats d’informació i per a oferir serveis en el marc de les competències i funcions pròpies de la Mancomunitat. Existeixen drets de propietat intel·lectual sobre alguns d’aquests continguts que corresponen o bé a la Mancomunitat o a terceres persones degudament identificada la seva autoria o propietat.

A fi i efecte de preservar els drets de propietat intel·lectual i industrial, en el cas de que qualsevol usuari o un tercer consideri que s’ha pogut produir una violació d’aquests drets, podrà notificar aquesta circumstància per escrit a la Llar d’Infants Alpi utilitzant les dades de contacte del web o bé a la següent adreça de correu electrònic: info@llardinfantsalpi.com

De forma general, i llevat que s’indiqui el contrari de forma expressa per a casos singulars, es pot portar a terme la reproducció, distribució i comunicació pública dels continguts d’aquest lloc web que siguin responsabilitat de la Mancomunitat sempre que quedi constància de la procedència.No obstant, no es podran utilitzar els continguts per a usos comercials, ni fer-ne obres derivades, sense autorització expressa de la Mancomunitat.

Aquestes condicions regeixen per als continguts del lloc web protegits per drets d’autor i es resumeixen amb la llicència Reconeixement – No Comercial – Sense Obra Derivada 3.0 Espanya (CC BY-NC-ND 3.0 ES) de Creative Commons. El text complet de la llicència és a: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca.

L’escut oficial de la Mancomunitat i els altres dissenys i logotips que l’identifiquen només poden ser reproduïts i utilitzats amb autorització prèvia de la Mancomunitat, o bé quan es tracti d’identificar activitats o iniciatives que compten amb el suport explícit de la Mancomunitat. La Mancomunitat  n’autoritza també usos no lucratius amb finalitats educatives, de recerca, estudi o difusió cultural.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena (framing) sense autorització expressa i per escrit de la Mancomunitat.

L’usuari es compromet a no utilitzar el lloc web, ni els serveis i continguts posats a la seva disposició, amb fins il·lícits, no autoritzats o fraudulents, o amb fins diferents als establerts en el present avís legal, que podrien perjudicar els interessos i / o drets de la Mancomunitat o de tercers.

La Mancomunitat entén que en el moment d’omplir els formularis que figuren en el lloc, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i del tractament que se’n derivarà. Excepte indicació expressa en sentit contrari, aquestes dades s’integraran als fitxers de la Mancomunitat per al seu tractament amb les finalitats que s’indiquin en cada cas. Els interessats podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació tot adreçant-se a la Mancomunitat per qualsevol mitjà.

La Mancomunitat es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte de les dades personals subministrades per l’usuari.

La Mancomunitat informa que aquest lloc web utilitza galetes (cookies) que permeten fer més còmode i ràpida la comunicació que s’estableix entre ell i el lloc web. La vigència d’aquestes galetes es limita a la necessària per aconseguir aquests objectius. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador d’Internet per a obtenir un millor coneixement i control de les galetes. Pot ser advertit prèviament a la seva instal·lació i impedir-la si és la seva voluntat. Més informació sobre l’ús de les cookies la podeu llegir a Política de privacitat.

La Mancomunitat no es fa responsable davant dels usuaris del seu lloc web dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, sobrecàrrega de les línies, avaries o desconnexions quan estiguin motivades per causes que li són alienes. Tampoc no se’n fa dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de la Mancomunitat. Sempre que sigui possible advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.